سامانه سبز گردش الکترونیک مکاتبات اداری
@import url(http://www.golestan.frw.org.ir/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://golestan.frw.org.ir/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); سامانه سبز گردش الکترونیک مکاتبات اداری
 
باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر 8 به بعد استفاده شود.
باید سیلورلایت نصب گردد.
این خدمت مخصوص همکاران اداری می باشد