سامانه سبز گردش الکترونیک مکاتبات اداری
سامانه سبز گردش الکترونیک مکاتبات اداری
 
باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر 8 به بعد استفاده شود.
این خدمت مخصوص همکاران اداری می باشد