فرم شکایت
لطفا اطلاعات خود را با دقت تکمیل نمائید. در قسمت شرح شکایت، لطفا اطلاعات شفاف و دقیق نوشته شده و اگر سابقه قبلی شکایت هم دارد ذکر گردد.

نام 
نام خانوادگی 
نام پدر 
کد ملی 
آدرس
پست الکترونیکی 
شماره همراه 
شرح کامل شکایت
ارسال فایل در صورت نیاز 


لطفا متن خود را دوباره بررسی نمائید. در صورت اطمینان از صحت اطلاعات، آنرا ثبت نمائید.


 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)


بازدید روز : 2510
بازدید کل : 88920
آخرین بروزرسانی:
28 بهمن 1396 21:42