بازدید : 162 27 خرداد 1396 12:50 شماره :50631

پیام مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی

پیام مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی:

از آنجائیکه مقوله بیابان زایی از نظر سازمان ملل یک از چالش های جدی جامعه جهانی محسوب شده و امنیت زیستی و غذایی ساکنان کره زمین را تهدید می کند؛ 27 خرداد ماه مصادف با 17 ژوئن از سوی سازمان ملل متحد بعنوان روز جهانی مقابله با بیابان زایی نامگذاری شده است. براساس عوامل بوجود آورنده بیابان ها به دو دسته بیابان های طبیعی و بیابان های انسانی (تخریب سرزمین) یا ثانوی تقسیم می شوند. با توجه به موقعیت کشورمان در کمربند خشک و نیمه خشک جهان و پایین بودن نزولات جوی آن (یک سوم میانگین بارش جهانی) و مضاعف شدن این شرایط با اثرات ناشی از تغییر اقلیم و فشار بیش از توان و ظرفیت به منابع طبیعی و آب و خاک کشور، تخریب سرزمین و بیابان زایی در کشورمان نیز همانند بسیاری از نقاط جهان یک مشکل جدی به حساب می آید. به منظور کاهش خسارات و تهدیدات ناشی از بیابان زایی، در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به موضوع مقابله با بیابان زایی توجه ویژه ای شده است.

در سواحل شرق دریای خزر و اراضی دشتی استان گلستان به دلایل ذیل شرایط بیابانی ضعیف وجود دارد:

1-     اثر کمربند پرفشار جنب مداری در تابستان و عدم نفوذ توده های باران زای مدیترانه ای

2-     اثر مجاورت با بیابان های قره قوم و بیابان های سواحل شرق دریا و ترکمنستان

3-     وجود اراضی شور و رسوبات ریزدانه بستر قدیمی دریای خزر

4-     وجود سفره آب های شور سطحی و فسیلی و نوسان سطح دریای خزر

5-     تخریب سرزمین در نتیجه دخالت های غیر علمی و استفاده مفرط و خارج از قابلیت از منابع پایه.

لذا به منظور مقابله با بیابان زایی و تهدیدات ناشی از آن در شمال استان و جلوگیری از تخریب سرزمین در دامنه های جنوبی استان، توجه ویژه به مطالعات آمایش استان از طرف تمام دستگاه های اجرایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این راستا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان پروژه های ذیل را اجرا نموده و در دست اقدام دارد.

1.       اجرای پروژه تحقیقاتی در خصوص گیاهان مقاوم به شوری و خشکی با دانشگاه گنبد کاووس

2.       اجرای پروژه پژوهشی با پژوهشکده های محیط های خشک و نیمه خشک در ایستگاه تولید بذر چپرقویمه گنبد با 18 نوع گراس سازگار و مقاوم به خشکی وشوری وارداتی توسط پرفسور پسرکلی

3.       انجام مطالعات پهنه بندی و اجرایی مناطق در معرض بیابان زایی

4.       اجرای پروژه ترسیب کربن در حوزه تیل آباد و آزادشهر از سال 1394 تاکنون

5.       اجرای پروژه های بوته کاری در مراتع شمال استان با مشارکت تعاونی مرتعداران و بهره برداران

6.       اجرای پروژه های ذخیره نزولات در مراتع شمال استان

7.       به تصویب رسیدن دومین پروژه ترسیب کربن استان از طرف دفتر عمران سازمان ملل در سال 1396

8.       تصویب حدود 5 میلیارد تومان اعتبار برای فعالیت های مقابله با بیابان زایی، تخریب سرزمین و ترسیب کربن در سال 1396 تا کنون

 

|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :