بازدید : 117 19 تير 1396 13:0 شماره :51083

برگزاری کلاس آموزشی

به منظور ارتقاء نیروهای عملیاتی در برخورد با تخلفات و آشنایی هرچه بهتر موارد قانونی و بالا بردن راندمان کاری ، کلاس آموزشی گزارش نویسی، بازجویی و ثبت تخلفات ویژه قرقبانان و نیروهای حفاظتی در اداره منابع طبیعی شهرستان بندرگز، ترکمن و گمیشان برگزار شد

این کلاس در روز پنجشنبه مورخه 15/4/96 در محل سالن جلسات اداره با حضور بیست و پنج نفر از کارکنان این اداره برگزار گردید و طی آن در آغاز معاونت اداره منابع طبیعی در سخنان کوتاهی ابراز امیدواری نمودند این دوره برای حضار همکاران مفید و مثمر ثمر باشد.در ادامه کارشناس آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره پیرامون دلایل تشکیل این دوره و اهم مطالب و مفاد این دوره توضیحاتی ارائه نمودند.

سپس  مسئول واحد حقوقی و مدرس دانشگاه های بندرگز به عنوان یکی از مدرسین اصلی به بیان مطالب اصلی دوره از جمله: قرائت برخی از مهمترین مواد و موارد قانونی و تجزیه و تحلیل موارد قانونی همچنین تشریح مهمترین و اساسی ترین نکات قانونی در مسئله گزارش نویسی، بازجویی و ثبت تخلفات و برخورد با متخلفین در عرصه پرداختند.

در ادامه جلسه ، پرسش و پاسخ بین حضار و مدرس انجام گرفت که طی آن مدرس مربوطه جهت توجیه و تفهیم بهتر مطالب ارائه شده اقدام به  بررسی و واکاوی چند مورد از پرونده های واقعی منابع طبیعی نمودند

در بخش دوم این کلاس کارشناس واحد حقوقی اداره به بیان نکات عملی و اجرایی پرداخته ، به اساسی ترین نکات کاربردی در عرصه و برخورد با متخلفین اشاره نمودند. ایشان به روند کاری پرونده های حقوقی در منابع طبیعی اشاره نموده و نحوه ثبت تخلفات، نکات اصلی، نحوه گزارش نویسی و مراحل ثبت یک پرونده حقوقی را تشریح نمودند. همچنین ایشان به نکات کاربردی در عرصه تاکید بیشتری نموده و نکات کلیدی و مهم را تشریح نمودند و با ارائه چند مثال ایشان نیز موضوع را واکاوی کردند.

در  پایان پس از پرسش و پاسخ ، از حاضرین خواسته شد تا یک تخلف فرضی را ثبت و گزارش کتبی آن را ارائه نمایند. و حاضرین نیز به نوشتن گزارش پرداخته ، جهت داوری به مدرسان تحویل دادند.

 همچنین شایان ذکر است در این جلسه برخی نکات حفاظتی نیز توسط مسئول یگان حفاظت برای کارکنان مربوطه تشریح گردید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 ==CEPFG==
 
 
 
 
 
 
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :