بازدید : 122 28 تير 1396 13:0 شماره :51328

نشست و بازدید از حوزه آبخیز قورچای

به منظور آشنایی و ارزیابی قابلیتها و توان زیست محیطی و اکولوژیکی فرسایش و رسوب و مسائل اقتصادی اجتماعی حوزه آبخیز قورچای رامیان ، نشستی در تاریخ 26تیرماه سال جاری در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان و بازدیدی از این حوزه با حضور مدیر طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور و نمایندگان همکار دراین طرح از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ، دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و رئیس و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان برگزار گردید

در این نشست در آغاز رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان به معرفی وضعیت منابع طبیعی شهرستان و خصوصاً حوزه آبخیز قورچای پرداختند .

در ادامه آقای دکتر سعدالدین مدیر طرح کلان ملی ، پیرامون لزوم اجرای طرح مذکور سخنانی بیان نمودند. در ادامه در خصوص موضوع تفکر سیستمی با نگاه جامع نگر و تعامل ذینفعان گفتند: مبحث کلیدی در اجرای طرح مذکور ، سازمان کار و بودجه ریزی در قالب حوزه می باشد ، در ادامه طرح را در راستای ایجاد الگوی پیشرفت ایران اسلامی عنوان داشتند.

این نشست با ارائه پاورپوینت تهیه شده توسط یکی از دانشجویان مقطع دکترای آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان مربوط به موضوع جلسه ادامه پیدا کرد .

در پایان نیز آقای مهندس لطفی معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان نیزضمن تشکر از حضور حاضرین در جلسه ، در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات پروژه های بخش آبخیزداری و طرح کلان ملی مذکور مواردی را بیان داشتند .

این نشست با بیان نقطه نظرات حضار پیرامون موضوع نشست ادامه و با تبادل نظر در اینخصوص به پایان رسید  .

پس از اتمام جلسه  حاضرین شرکت کننده در جلسه به منظور آشنایی و ارزیابی قابلیتها و توان زیست محیطی و اکولوژیکی فرسایش و رسوب و مسائل اقتصادی اجتماعی این طرح از حوزه آبخیز قورچای بازدید به عمل آوردند.

 
 
 
 
 ==
 
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :