بازدید : 80 15 مرداد 1396 14:1 شماره :51704

اجرای حکم قلع وقمع

بازگشت 400متر مربع عرصه به منابع طبیعی در روستای گری دوجی ازتوابع  بخش مرکزی شهرستان آق قلا با اجرای حکم قلع  قمع دادگاه

در پی صدور حکم قلع وقمع توسط دادگاه کیفری آق قلاودراجرای نامه شعبه اول اجرای احکام کیفری، مامورین حفاظتی واحدمنابع طبیعی مرکزی ،فرمانده یگان اداره و واحدحقوقی باهمکاری مامورین پاسگاه انتظامی گری دوجی تاسیسات دامداری به مساحت 400 مترمربع را که بصورت غیرقانونی درمرتع روستای گری دوجی توسط فرد متخلفی احداث گردیده بود، درتایخ 14/5/1396 ، طبق حکم دادگاه تاسیسات دامداری تخریب گردیده ، عرصه  از ید متصرف رفع تصرف و به منابع طبیعی عودت بازگردانده شد.

شایان ذکر است  ارزش عرصه رفع تصرفی به مبلغ 120میلیون ریال برآورد گردیده است.
 
 
 ==