بازدید : 51 29 شهريور 1396 14:31 شماره :52697

اقدام دولت ایران در اجرای موفق پروژه ترسیب کربن منحصر به فرد است

معاون نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد در افتتاح دفتر پروژه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی اوغان گالیکش اظهار کرد: اقدام ایران خاص و منحصر به فرد است چرا که دولت ایران فرآیند موفق پروژه ترسیب کربن را سرمایه گذاری کرده و توسعه می دهد و هم چنان مشارکت خود را با UNDP ادامه داده و این نشان دهنده ظرفیت بالای ایران است.

آن ماری کارلسن با بیان اینکه می توان ظرفیت و زمینه پایه اجرای این پروژه ها را ایجاد نمود، تصریح کرد: معمولا در بسیاری از موارد وقتی منابع و بودجه های جهانی در اجرای این پروژه ها تمام می شود اجرای آن پروژه هم تمام می شود در حالی که ایران اجرای این پروژه ها را ادامه داده است.

وی ادامه داد: رویکرد ایجاد شده در اجرای پروژه ترسیب کربن که شامل فرآیندهای تصمیم گیری از پایین به بالا، ظرفیت سازی و مشارکت جوامع محلی، ارتباط دادن معیشت مردم با حفاظت از منابع طبیعی و تعدیل و تنظیم میزان توسعه با در نظر گرفتن ظرفیت های منابع طبیعی و اولویت و دیدگاه های مردم می شود، در ذات و اصول پایه کارهایUNDP است.

معاون نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد افزود: در مسیر اجرای این پروژه شاهد یک فرآیند بازآموزی و آموزش هستیم و نحوه این کارها به گونه ایی است که یک فرآیند درس آموزی در آن وجود دارد و این یک مسیر توسعه ای پایدار و مسیر آموزشی به همراه اجرا مشارکتی در کنار هم است.

آن ماری کارلسن ادامه داد: UNDP افتخار این را داشته که از ابتدای اجرای پروژه ترسیب کربن برای انتقال و توسعه دادن رویکردهای مشارکتی در اجرای هر چه بهتر پروژه با ایران همکاری داشته باشد. وی با اشاره به این که فشار بر طبیعت زیاد است، افزود: طبیعت پایه حیات و زندگی است و تعامل با جوامع محلی و ایجاد ظرفیت سازی در آن ها می تواند کمک کند تا طبیعت و منابع طبیعی را برای نسل های آینده حفظ کنیم. معاون نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد افزود: در اجرای این پروژه احیای مرتع و جنگل و درختکاری انجام می شود تا کربن موجود جو را در پوشش گیاهی جذب شود و تغییرات اقلیم را کاهش یابد.

وی با تاکید بر این که اجرای پروژه ترسیب کربن از نظر فنی موفق است، تصریح کرد: از نظر UNDP به عنوان یک برنامه بین المللی اجرای پروژه ترسیب کربن در فاز 3 و تعمیم آن از یک استان به بیش از 20 استان کشور ایران از شاخص های موفقیت پروژه است.

 
 
==CEPFG==
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :