بازدید : 42 6 مهر 1396 12:5 شماره :52880

هم اندیشی مشارکت مرتعداران در اجرای طرح های مرتعداری و مقابله با بیابان زایی برگزار شد

نشست مرتعداران منطقه داشلی برون شهرستان گنبدکاووس با حضور مدیرکل، معاون فنی و آبخیزداری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گنبدکاووس و رئیس اداره مرتع با هدف بررسی مشکلات و مشارکت مرتعداران در اجرای طرح های مرتعداری و مقابله با بیابان زایی در مسجد جامع روستای داشلی برون برگزار شد.

در ابتدای جلسه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اظهار کرد: ضروری است نوع نگاه دامداران از حالت سنتی و معیشتی به حالت علمی و مطابق با شرایط محیطی و اکولوژیکی حال حاضر تغییر کند.

ابوطالب قزل سفلو با اشاره به تجربه موفق در پروژه ترسیب کربن آزادشهر ادامه داد: جوامع محلی باید ابتدا ظرفیت و پتانسیل های موجود منطقه را بررسی و شناسایی و براساس داشته ها و پتانسیل منطقه جهت حل مشکلات برنامه ریزی کنند و در کنار آن ها از نظرات کارشناسی ادارات مرتبط بهره برداری و استفاده نمایند.

عبدالرحیم لطفی، معاون فنی و آبخیزداری اداره کل نیز در خصوص قوانین و مقررات و بیمه مراتع توضیحاتی داده و اظهار کردند: دامداران می توانند با تلفیق دانش بومی گذشته و علم جدید از بعضی قابلیت ها مانند سطوح عایق و آب انبار در مواقع خشکسالی به نحو احسن استفاده کنند.

وی گفت: بازنگری طرح های مرتع داری در سطح شهرستان گنبدکاووس و سایر شهرستان ها با رویکرد چند منظوره و اقتصادی با مشارکت مرتعداران در حال پیگیری و انجام است.

در ادامه، دهیار روستای داشلی برون آماری در خصوص جمعیت و وسعت روستا داشلی برون و شغل غالب مردم روستا که کشاورزی و دامداری است توضیحاتی دادند.

سپس، نظر توکلی مدیرعامل شرکت تعاونی مرتعداران اترک1 (داشلی برون) مشکلاتی در مورد کمبود آب برای دام دامداران، عدم بیمه تامین اجتماعی مرتعداران، خشکسالی های چند سال اخیر، درخواست تسهیل در روند تعیین و تکلیف حقوق بهره برداری و مشکلات انحصار وراثت آن ها در دارایی و دفاتر اسناد رسمی مطرح کردند
 
 
 
==CEPFG==
 
 
 
 
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :