پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فرم های الکترونیک جهت ارائه به ارباب رجوع محترم
فرم های الکترونیک جهت ارائه به ارباب رجوع محترم

 

 1- رضایت نامه و واگذارنامه تعیین تکلیف مرتع بعد از فوت مرتع دار صاحب پروانه

 2- فرم اعتراض به ممیزی مرتع و درخواست بررسی اعراض در کمیسیون بند 49

3- فرم تشکیل کمیسیون بند 49

4- فرم تعیین محدوده مرتع (فرم شماره چهار ممیزی مرتع)

5 - فرم درخواست صدور پروانه مرتعداری (فرم شماره یک ممیزی مرتع)

 6- درخواست نهال

7- درخواست دریافت تسهیلات کم بهره زراعت چوب

8- رضایت نامه واگذاری حق و حقوق عرفی مرتع 

9- فرم درخواست صدور،تمدید،انتقال پروانه چرای دام

10- فرم رضایت نامه عرفی واگذاری حق و حقوق عرفی مرتع

11- استعلام و تحقیقات محلی (فرم شماره سه ممیزی مرتع)

12- تعیین نماینده مرتعداران (فرم شماره دو ممیزی مرتع)

13- تعیین نماینده وراث دامدار متوفی (صاحب پروانه) طبق بند 31 دستورالعمل (فرم شماره 5 ممیزی مرتع)

 14- صورتجلسه و نظریه نهایی هیات ممیزی مراتع (فرم شماره شش ممیزی مرتع)

15- فرم اعتراض به ممیزی مرتع و درخواست بررسی اعراض در کمیسیون بند 42

 

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  | 
بازدید روز : 1693
بازدید کل : 194742
آخرین بروزرسانی:
12 شهريور 1397 22:24