آگهی های مناقصات و مزایده ها

===============سال 1396===================

مناقصه تجهیزات رایانه ای   -  یک   -   دو
 
مناقصه تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی-   یک  -  دو- سه
 
مناقصه تجهیزات دکل های 4 و سه وجهی و شبکه بیسیم-  یک - دو
 
مناقصه تجهیزات دوربین - یک - دو
========================================

 

چاپ | ارسال به ديگران |